Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie
Inkubator PrzedsiębiorczościOgłoszenie o naborze uzupełniającym do „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP III”

Data dodania: 2022-02-03

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP III” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

                W ramach projektu planujemy zainkubować 40 młodych firm (powstałych po 01.01.2019r) oraz zaoferować im powierzchnie biurowe, usługi księgowe i prawne, indywidualny pakiet usług w zakresie doradztwa, szkoleń, promocji i usług ICT. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w Regulaminie Inkubacji Przedsiębiorstw, dostępnym poniżej. 

              Rozpoczeliśmy rekrutację firm na rok 2022.  Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych wniosków w formie papierowej osobiście w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie ul. Botaniczna 11 lub listownie, do dnia 15.02.2022 do godziny 13.00. W przypadku przesyłki listownej liczy się data wpływu przesyłki do Inkubatora.

 

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek (wersja edytowalna)

2. Regulamin etap III

3. Lista branży z zakresu wysokich i średnio wysokich technologii.pdf

4. Wykluczone PKD  z otrzymania wsparcia

5. Projekt umowy inkubacji