Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie
Inkubator PrzedsiębiorczościOgłoszenie o naborze do projektu „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” 2020

Data dodania: 2019-07-10

          Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

               W ramach projektu planujemy zainkubować 20 młodych firm (powstałych po 01.01.2018r) oraz zaoferować im powierzchnie biurowe, usługi księgowe i prawne, indywidualny pakiet usług w zakresie doradztwa, szkoleń, promocji i usług ICT. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w Regulaminie Inkubacji Przedsiębiorstw, dostępnym poniżej.

 

 

               Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych wniosków w formie papierowej osobiście w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie ul. Botaniczna 11 lub listownie, do dnia 31.10.2019 do godziny 13.00. W przypadku przesyłki listownej liczy się data wpływu przesyłki do Inkubatora.

 

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek (wersja edytowalna)

2. Wniosek (pdf)

3. Regulamin etap II

4. Lista branży z zakresu wysokich i średnio wysokich technologii.pdf