Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie
Inkubator PrzedsiębiorczościOgłoszenie o naborze do projektu - PARASOL NA START

Data dodania: 2017-12-13

     

          Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

               W ramach projektu planujemy zainkubować 20 młodych firm oraz zaoferować im powierzchnie biurowe, usługi księgowe i prawne, indywidualny pakiet usług w zakresie doradztwa, szkoleń, promocji i usług ICT. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w Regulaminie Inkubacji Przedsiębiorstw, dostępnym poniżej.

 

 

               Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych wniosków w formie papierowej osobiście w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie ul. Botaniczna 11 lub listownie, do dnia 22.12.2017 do godziny 13.00. W przypadku przesylki listownej liczy się data wpływu przesyłki do Inkubatora.

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek (wersja edytowalna)
  2. Wniosek (pdf)
  3. Regulamin projektu
  4. Lista branży z zakresu wysokich i średnio wysokich technologii