Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie
Inkubator PrzedsiębiorczościKonkurs "Forum Młodych Innowatorów"- od pomysłu do przemysłu.

Data dodania: 2016-07-05

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu.

 

Zaproszenie do udziału w konkursie wraz z podstawowymi informacjami zawarte jest w dołączonym plakacie.

 
Konkurs NTKM “Od pomysłu do Przemysłu” to promocja świeżych idei oraz innowacyjnych pomysłów mających szansę praktycznego zastosowania w przemyśle.
 

Cel Konkursu

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, „Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym” oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.
Cel Konkursu: Identyfikacja i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Pomysły zostaną wybrane w ramach ogólnopolskiego Konkursu przez powołaną Komisję Konkursową.
Tym samym promowane będą nowe idee mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle..
Konkurs przeprowadzony zostanie w 4 etapach.
Etap I – Zgłoszenie pomysłów do Konkursu – zostanie przeprowadzony od 20.06.2016 r. do 31.07.2016 r.
Etap II – Wstępna weryfikacja zgłoszonych pomysłów – zostanie przeprowadzony w dniach od 01.08.2016 r. do 21.08.2016 r.
Etap III – Przygotowanie Modelu Biznesowego – zostanie przeprowadzony w dniach 22.08.2016 do 31.09.2016 r do godziny 23:59.
Etap IV – Wybór Finalistów Konkursu – zostanie przeprowadzony w dniach od 01.10.2016 r. do 14.10.2016 r.
Finał Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2016 roku r. podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencję Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla Sektora Chemii I Energetyki w Kędzierzynie-Koźlu.”
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespół uczestników.
Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.
a) I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
b) II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia

Więcej informacji na stronie: 

www.konkurs-ntkm.pl oraz www.ntkm.pl .