Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie
Inkubator PrzedsiębiorczościMłody?Skuteczny!

Data dodania: 2016-01-13

Drodzy Pracodawcy  niebawem ruszamy z projektem Młody? Skuteczny!

 

Już we wtorek 19.01.2016 roku o godzinie 17 w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy Botanicznej 11 odbędzie sie spotkanie informacyjne o projekcie, a tymczasem zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszonymi w dalszej części artykułu. 

O projekcie


Młody? Skuteczny! – trening biznesowy opracowany przez przedsiębiorstwa dla przedsiębiorstw  i powstały w odpowiedzi na obecną sytuację na rynku pracy.


Celem projektu jest nadanie specjalistycznych kompetencji zawodowych i samodzielności młodym osobom bezrobotnym i absolwentom oraz przygotowanie ich do odbycia trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach partnerskich programu.


Podczas szkolenia uczestnicy programu zapoznają się z aktualnymi trendami na rynku pracy i kompetencjami wymaganymi przez pracodawców, a następnie zdobywają te kompetencje w ramach obszarów tematycznych wskazanych jako kluczowe przez przedsiębiorstwa partnerskie programu. Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej uczestnicy są przygotowani do realizacji konkretnych zadań na stanowiskach przygotowanych przez przedsiębiorstwa.

 

Założenia

 

 • Miesięczny trening biznesowy (160h szkoleniowych) oraz 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie
 • Program szkoleniowy „uszyty” na potrzeby rynku
 • Stażyści przygotowani do podjęcia pracy w ramach specyfiki przedsiębiorstwa
 • Specjalistyczne obszary tematyczne
 • Wysoki nacisk na umiejętności praktyczne i pracę w zespole
 • Brak kosztów dla przedsiębiorstwa
 • Stypendium szkoleniowe dla uczestników projektu

 

 

Obszary tematyczne

I . Pierwszy tydzień szkolenia poświęcony będzie wprowadzeniu uczestników w innowacyjny świat biznesu. Przedstawimy ścieżki rozwoju, trendy na rynku, nowości technologiczne. Wszystko po to , aby kursant po pierwszych 40stu godzinach wiedział m.in. jak skutecznie rozsyłać korespondencję e-mailową czy jakimi narzędziami stworzyć i w jaki sposób przeprowadzić skuteczną prezentację.


II . Temat przewodni każdej edycji projektu jest uzależniony od zapotrzebowania przedsiębiorstw na potencjalnych stażystów. Grupa szkoleniowa obejmuje 15 uczestników kształconych w jednej z wyróżnionych specjalizacji:

 • Skuteczna administracja w firmie
  opracowanie i wdrożenie procesów wspierających przedsiębiorstwo od strony administracyjnej
 • Sprzedaż – tego można się nauczyć
  opanowanie innowacyjnych technik sprzedaży
 • 5 filarów skutecznej obsługi Klienta
  opanowanie najbardziej skutecznych metod do budowania długotrwałej relacji z klientami
 • Systemy IT dla nowoczesnej firmy
  przyswojenie systemów pozwalających na skuteczne zarządzanie czasem pracy, zarządzanie projektami,
  sprzedażą i obsługą klienta, zarządzanie logistką, a także efektywny monitoring internetu, zarządzanie
  kompetencjami czy sprawna księgowość
 • Reklama internetowa
  opanowanie do perfekcji obsługi portali społecznościowych typu Facebook , Twitter , Instagram , a także
  samodzielne tworzenie i realizacja kampanii reklamowych w w/w mediach oraz wyszukiwarkach
 • Skuteczne zarządzanie małym projektem
  po przejściu szkolenia kursant potrafi samodzielnie zdefiniować i usystematyzować zadania do wykonania,
  powołać zespół projektowy, ustalić harmonogram działań, zarządzać ryzykiem, mierzyć efekty

 

 

Karolina Kassak
koordynator programu Młody? Skuteczny!
k.kassak@pfig.org.pl
+48 791 999 236

 

Katarzyna Sołdaczuk
Manager CRR
Inkubator Przedsiębiorczości Braniewo
katarzyna@inkubatorbraniewo.pl
+48 691 617 604