Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie
Inkubator Przedsiębiorczości

 

 

 

 

       

  Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP III” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

                W ramach projektu planujemy zainkubować 40 młodych firm (powstałych po 01.01.2019r) oraz zaoferować im powierzchnie biurowe, usługi księgowe i prawne, indywidualny pakiet usług w zakresie doradztwa, szkoleń, promocji i usług ICT. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w Regulaminie Inkubacji Przedsiębiorstw, dostępnym poniżej. 

              Rozpoczeliśmy rekrutację firm na rok 2022.  Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych wniosków w formie papierowej osobiście w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie ul. Botaniczna 11 lub listownie, do dnia 01.02.2022 do godziny 13.00. W przypadku przesyłki listownej liczy się data wpływu przesyłki do Inkubatora.

 

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek (wersja edytowalna)

2. Regulamin etap III

3. Lista branży z zakresu wysokich i średnio wysokich technologii.pdf

4. Wykluczone PKD  z otrzymania wsparcia

5. Projekt umowy inkubacji 

 

   

 

 

 

 

Aktualności

Data: 2022-01-17

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw...

sprawdź szczegóły...

09.12.2020 zakończył się nabór wnisoków do drugiej edycji projektu  pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP III” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw...

sprawdź szczegóły...

Data: 2020-11-25

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP III” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw...

sprawdź szczegóły...

Data: 2020-10-29

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw...

sprawdź szczegóły...