Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie
Inkubator Przedsiębiorczości

 

 

 

 

       

  Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

                W ramach projektu planujemy zainkubować 40 młodych firm (powstałych po 01.01.2017r) oraz zaoferować im powierzchnie biurowe, usługi księgowe i prawne, indywidualny pakiet usług w zakresie doradztwa, szkoleń, promocji i usług ICT. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w Regulaminie Inkubacji Przedsiębiorstw, dostępnym poniżej. 

              Rozpoczeliśmy rekrutację firm na rok 2019 .  Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych wniosków w formie papierowej osobiście w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie ul. Botaniczna 11 lub listownie, do dnia 20.11.2018 do godziny 13.00. W przypadku przesyłki listownej liczy się data wpływu przesyłki do Inkubatora.

 

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek (wersja edytowalna)

2. Wniosek (pdf)

3. Regulamin etap II

4. Lista branży z zakresu wysokich i średnio wysokich technologii.pdf

 

   

Zapytania ofertowe - wybór wykonawców usług w ramach realizowanego projektu:

 

1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz promocyjno-marketingowym dla młodych firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku działalności przedsiębiorstwa), które korzystają z usług oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie w ramach realizowanego projektu „PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II”, współfinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), RPWM.01.03.01 Inkubowanie przedsiębiorstw. 

 

 

2. Zapytanie ofertowe na usługi Inżyniera kontraktu

 

 

 

Aktualności

Data: 2019-12-27

Zakończył się nabór wnisoków do drugiej edycji projektu "Parasol na start- indywidualny program inkubacji ETAP II" . Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorców, którzy zakwalifikowali się do naszego projektu. Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

sprawdź szczegóły...

Data: 2019-07-10

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw...

sprawdź szczegóły...

Data: 2019-07-10

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw...

sprawdź szczegóły...

Data: 2018-11-30

20.11.2018 zakończył się nabór wnisoków do drugiej edycji projektu "Parasol na start- indywidualny program inkubacji ETAP II" . Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorców, którzy zakwalifikowali się do naszego projektu. Wszystkim serdecznie gratulujemy. 1. Guzewicz Bar Marcin Guzewicz...

sprawdź szczegóły...

Data: 2018-10-25

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw...

sprawdź szczegóły...