Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie
Inkubator Przedsiębiorczości

 Celem funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości jest promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki oraz wspieraniu już istniejących firm.

 

Inkubator to również miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami oraz dialogu pomiędzy organami władzy publicznej i organizacjami pozarządowymi.

 

Nasze cele chcemy realizować poprzez: